Tre lokale foreninger og initiativer modtager fondsmidler

Modtagere fra Helle Rideklub sammen med Michael Bitsch Jakobsen, centerdirektør for Andelskassen i Esbjerg. Foto: Danske Andelskassers Bank A/S
dato

Tre lokale foreninger og initiativer har modtaget i alt 55.000 kr., som de kan bruge til projekter og aktiviteter til glæde for lokalsamfundene. Pengene er uddelt af Fonden for Andelskasserne i område Syd.

Danmark er fyldt med energiske ildsjæle. Men selv den stærkeste virketrang kan bremses, hvis der ikke er økonomi til at føre de gode idéer ud i livet. Fonden for Andelskasserne i område Syd har netop til formål at støtte initiativer og aktiviteter, der vil gøre en synlig forskel i lokalsamfundene og har derfor givet en økonomisk hjælpende hånd til tre foreninger og initiativer i Esbjerg og omegn.

De tre modtagere:

  • Vejrup Idrætsforening har modtaget 35.000 kr. som tilskud til en pumptrack-bane.
  • Helle Rideklub har fået 10.000 kr. som tilskud til projektet ’Fællesskab til elevrytter’.
  • Ålbæk Forsamlingshus har modtaget 10.000 kr. som tilskud til gas-gruekedel til forsamlingshusets køkken.

Det glæder Claus Brink, som er bestyrelsesmedlem i Fonden for Andelskasserne i område Syd, at fonden kan være med til at sprede glæde og udvikling i lokalsamfundene.

”Jeg er sammen med resten af bestyrelsen i Fonden for Andelskasserne i område Syd fokuseret på, at fondens midler bidrager til at støtte op om lokale projekter og de lokale ildsjæle, som står bag. Og det glæder mig, at vi kan være med til at give noget tilbage til de områder, hvor Andelskassens kunder lever og er aktive,” siger Claus Brink.

For at komme i betragtning til fondens midler skal aktiviteterne finde sted i fondens område og fremme udviklingen af sociale, kulturelle og kreative fællesskaber. Vigtigt, fordi fællesskaberne bringer mennesker sammen og er til glæde for en bred kreds af lokale borgere.

For nylig mødtes ildsjæle fra de lokale initiativer i Andelskassen i Esbjerg for at modtage den økonomiske håndsrækning fra fonden. Her deltog centerdirektør for Andelskassen i Esbjerg, Michael Bitsch Jakobsen også.

Vi er stolte over at være med, når fonden bag banken uddeler midler til lokale initiativer, og det er meget inspirerende at møde de fantastiske ildsjæle, som står bag nogle projekter og initiativer, der er med til at holde det lokale fællesskab intakt. Initiativer, som skaber og udvikler gode relationer, og det er noget, der betyder meget for os i Andelskassen, og jeg glæder mig over at se, hvordan fondsmidlerne bidrager til at give værdi for mange mennesker i lokalområdet, siger Michael Bitsch Jakobsen.

På Andelskassens hjemmeside andelskassen.dk/om-banken/organisation-og-ledelse/fonde/fonden-for-andelskasserne-i-omraade-syd/ kan man holde sig orienteret om ansøgningsfristen for næste uddeling af støttemidler.

Her finder man også ansøgningsskema og yderligere information om, hvilke betingelser ansøgningerne skal opfylde.

Kilde: Danske Andelskassers Bank A/S
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.