Med vigtig dispensation letter Esbjerg Strand projektet anker

Foto: Esbjerg Kommune.
dato

Med Ankestyrelsens dispensation i hånden kan Esbjerg Kommune slå dørene op i et nyt arealudviklingsselskab, som skal stå for at indfri ambitionerne og udvikle havneøen Esbjerg Strand til en ny bydel.

På mandagens møde i Økonomiudvalget fik politikerne en overordentlig glædelig meddelelse. En stor forhindring for et kommende projekt på Esbjerg Strand ryddes nu af vejen. Ankestyrelsen har nemlig meddelt Esbjerg Kommune, at styrelsen giver dispensation til at oprette et nyt arealudviklingsselskab uden et offentligt udbud. I stedet for at sælge grunden på havneøen via et offentligt udbud, kan Esbjerg Kommune nu skyde grunden ind i et arealudviklingsselskab.

Den meddelelse åbner for en ny konstellation med Esbjerg Kommune som den ene part og en privat investor som den anden. Modellen kendes fra andre steder i Danmark, hvor offentlige og private går sammen om at dele ansvaret for at gennemføre større og investeringstunge byudviklingsprojekter via et arealudviklingsselskab.

Det vil ifølge Ankestyrelsen være lovligt for Esbjerg Kommune at benytte det greb. Nu venter sagen på, at Esbjerg Byråd skal tage stilling til oprettelsen af arealudviklingsselskabet. Dernæst følger selve etableringen af selskabet.

”Der er god grund til at have hænderne over hovedet, for meldingen fra Ankestyrelsen får altafgørende betydning for planerne for Esbjerg Strand. Nu er der åbent for, at vi kan trække i arbejdstøjet og konkretisere rammerne for det kommende partnerskab, hvor Esbjerg Kommune bidrager med en meget attraktiv byggegrund, mens AP Pensions datterselskab, AP Ejendomme indskyder kapitalen. Dermed får kommunen en solid og kompetent samarbejdspartner, der er involveret i lignende projekter andre steder i landet,” siger borgmester Jesper Frost Rasmussen.

”Jeg glæder mig meget over, at der nu er grønt lys til at udbygge det gode samarbejde via et fælles selskab bestående af to parter, der har fælles høje ambitioner om at forløse det kæmpe potentiale, som Esbjerg Strand rummer. Med arealudviklingsselskabet kan vi løfte opgaven med at udvikle en attraktiv bydel optimalt tæt på vandet i en by der forventes at stå overfor en markant udvikling i de kommende år,” siger administrerende direktør Peter Olsson fra AP Ejendomme.

På Esbjerg Strand skal en ny bydel spire frem bestående af boliger, erhverv og uddannelsesfaciliteter. Esbjerg Strand huser i dag allerede Maritimt Center og Aqtiv i havnelagunen, og derfor vil de rekreative funktioner stadig spille en rolle i udviklingen af stedet.

Kilde: Esbjerg Kommune
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.